Plaatsen tuinhuis tuinoverkapping, stenen tuinhuizen

Diensten » luxe tuin kamers tuin overkapingen » Uitleg hoe plaats ik een tuinhuis

Uitleg hoe plaats ik een tuinhuis

Plaatsen tuinhuis tuinoverkapping, stenen tuinhuizen

Ondergrond:

Het bouwen van het tuinhuisje begint natuurlijk bij de ondergrond. Dit belangrijke onderdeel van de werkzaamheden dient u zorgvuldig uit te voeren. Afhankelijk van de ondergrond waarop u gaat bouwen kunt u kiezen uit verschillende funderingsmogelijkheden. Belangrijk is dat u altijd waterpas werkt. Bij het bepalen van de funderingsplaats in uw tuin, moet u rekening houden met dakoverstek van het tuinhuis. Van de tuinhuizen worden altijd de buitenmaten van de wanden opgegeven. In de meeste gevallen komt er dan rondom nog ± 30 cm. bij in verband met het oversteken van het dak. Het is overigens altijd verstandig om 50 cm uit de scheidingslijn te blijven om later nog onderhoud aan uw tuinhuis te kunnen plegen. De fundering kunt u van verschillende materialen en in diverse constructies maken, afhankelijk van de ondergrond en de afmeting van het door u gekochte tuinhuis. Enkele mogelijkheden voor een goede fundering zijn: Voorkeur voor kleinere blokhutten/tuinhuizen: een ondergrond van (beton)tegels, gelegd in een zandbed (± 15-20 cm geel zand afhankelijk van de grond). Een fundering van betonnen trottoirbanden (bijv. afmeting 8cm breed en 20 cm hoog), puur wandondersteunend. 

 

Voorkeur voor grote blokhutten/chalets: een gestort gewapend betonvloer (bijv. ± 10 cm dik afhankelijk van de uitvoering). Deze mogelijkheden zijn natuurlijk zeer goed te combineren met een houten bodem of een ringbalk. Wat de levensduur van uw tuinhuis met enkele jaren zal verlengen. Wanneer u van een houten bodem gebruik maakt, dient u er wel voor te zorgen dat de draagbalken overal goed op de ondergrond rusten (bij voorkeur op een tegelvloer). U begint altijd met het uitzetten van de uitwendige maat van het tuinhuisje. De ondergrond moet voorzien zijn van aangetrild wit of geel zand (bedding), goed waterpas uitgevlakt ! Hoe diep u de bedding maakt is ook weer afhankelijk van de reeds aanwezige grond. Is deze vochtig of kleiachtig dan is ± 25 á 30 cm. noodzakelijk. Heeft u een zanderige ondergrond dan is een bedding van ± 10 á 15 cm. genoeg. Zorg er voor dat het fundament enkele centimeters boven het maaiveld ligt. Aan te raden is een grindlaag te leggen rondom het tuinhuis in verband met opspattend regenwater. Indien u elektriciteit of een hemelwaterafvoer in of aan het object wilt maken houdt u hier dan ook rekening mee tijdens het aanbrengen van de fundatie: eventuele kabels, mantelbuizen of afvoerbuizen kunnen dan tegelijkertijd voorzien worden. In geval van een ondeugdelijk fundament dient u nooit en te nimmer tot bouwen over te gaan! Dit leidt onherroepelijk tot `vervelende` problemen, zoals bijvoorbeeld het kieren van de wanden, het niet goed sluiten van de ramen en de deuren en zelfs lekkage! Klachten veroorzaakt door een niet deugdelijk fundament (gelegd door uzelf of door derden) vallen nooit onder onze garantie en verantwoordelijkheid Indien er een houten vloer voorzien moet worden, leg deze dan eerst op de juiste plaats en bevestig (indien er meerdere vloerdelen zijn) de vloerdelen met een aantal schroeven aan elkaar. Zorg dat de vloer goed waterpas ligt. Stop, indien nodig, de vloer op met stukjes dakshingles zodat de vloer waterpas komt te liggen(. Plaats de achterwand of een zijwand op de rand van de bodem of ondergrond(foto3), bevestig een hoekpaal aan de wand met behulp van houtdraadbouten. De gaten voor de houtdraadbouten zijn voorgeboord, zorg er voor dat de hoekpaal boven goed aansluitt Zet hierna één van zij- of achterwand(en) tegen de achter- zijwand aan op z’n plaats. Schroef het paneel met houtdraadbouten op de hoekpalen vast. Hierna brengt u de andere zijwand op dezelfde manier op z’n plaats. Staan de twee zijwanden goed vast, dan kan de 3e wand gemonteerd worden. De wanden zijn nu stevig met elkaar verbonden. Om bij het monteren van de dakplaten makkelijk te werken, is het verstandig om de wanden nu al goed haaks te zetten. Gebruik daarvoor de verhouding 3:4:5, dan werkt u altijd haaks.

 

 Indien er een houten bodem aanwezig is, schroef dan de panelen op een aantal punten vast op de houten vloer. Zorg er wel voor dat de wanden overal hetzelfde buiten de vloer uitsteken zodat er geen water op de vloer komt te staan en zo naar binnen kan lopen (foto 8.). Opbouw dak Om het dak op te gaan bouwen moet u beginnen met de langste hoekbalken, deze worden boven aan elkaar gemaakt doormiddel van een klos(tekening1). Het is makkelijk om op de grond de klos aan de hoekbalk te spijkeren. Op de hoekpalen moet u de lijn van de wanden, inclusief bekleding, denkbeeldig doortrekken. Op die denkbeeldige lijn zet u de hoekbalk vast met nagels van 80mmDe dakconstructie bestaat uit 4 hoekbalken en 4 kortere tussenbalken onderstaande tekening is aangegeven maat A en maat B opmeten. Vervolgens tekent u een hartlijn op de plaat(D). Dan zet u op het hart(D) maat B, u moet dan ongeveer 20/30cm overhouden, dit wordt de overstek(C). U kunt uit één plaat één hele dakpunt en vier halve dakpunten halen. Vervolgens kunt u de dakplaten gaan monteren. Het is heel belangrijk dat bij alle platen de overstek hetzelfde is. Sla de dakplaten vast met nagels op de daksporen. De volgende stap is het monteren van de dakvoet lijsten, deze moeten in de hoeken in het verstek gezaagd worden en worden vast geslagen met latnagels van 55mm Dakbedekking U bent nu toegekomen aan de montage van de dakbedekking, namelijk het vastslaan van de shingles. U moet beginnen met de eerste rij shingles met de flappen/inkepingen naar boven te leggen en vast te slaan met asfaltnagels(foto 1). Zorg ervoor dat de shingles circa 3 cm over de dak voetlijsten steken zoals op foto 2 is aangegeven. Let erop dat de nagels niet in zicht komen te zitten (dus niet onder de inkepingen van de overlappende rij shingles). De volgende rij shingles legt u volledig op de eerste rij shingles. Deze legt u normaal, dus met de inkepingen naar onder. Zorg dat deze wel verspringend liggen zodat de naden niet gelijk vallen. De tweede rij shingles legt u weer verspringend ten opzichte van de eerste rij. Zo overlappen de shingles elkaar ruimschoots en is het vrij eenvoudig om, zonder duimstok rechte rijen te leggen. De shingles worden gespijkerd ter hoogte van de teerstrip, juist boven de inkepingen (volgende rij shingles dekt de nagels dan goed af) (tekening 1). Zorg er altijd voor dat u in halfsteens verband blijft werken. Werk zo tot boven aan toe door. De uiteinden van de shingles zullen zoals op foto 3 uitsteken, snij deze met een stevig haakmes af zoals op foto 4 wordt gedaan. Doe dit bij elk dakdeel, het eindresultaat komt dan ongeveer overeen met foto 5. Snij van de overgebleven shingles de nokstukken. Een handig hulpmiddel om haaks te snijden is een handzaag De nokstukken worden dakpansgewijs aangebracht. Spijker de nokstukken telkens met twee daknagels vast, op de plaatsen die door het volgende nokstuk overlapt worden. De nokstukken worden dakpansgewijs aangebracht. Spijker de nokstukken telkens met twee daknagels vast, op de plaatsen die door het volgende nokstuk overlapt worden Werk zo overal naar boven toe door De laatste stap is het waterdicht maken van de nok. Snij de stukken van de nokstukken af die onnodig ver doorsteken en dus geen functie meer hebben Van twee nokstukken moet u de niet zichtzijde vanaf de teerstrip afsnijden. De twee stukken moet u in elkaar vouwen en met 4 asfaltnagels vast slaan. Het is aan te raden om de asfaltnagels af te kitten zodat het zeker waterdicht is Het dak is nu waterdicht afgedekt. Door invloed van de zon zullen de shingles zich na verloop van tijd door middel van de teerstips aan elkaar hechten. De shingles blijven dan altijd goed op hun plaats bevestigd. Afwerking De laatste stappen zijn het afhangen van de deur en het plaatsen van het glas. Gebruik voor het plaatsen van het glas de bijgeleverde glaslatten, glasnagels (kleine spijkers) en de glasplaatjes. Zet het glas tegen de daarvoor bestemde sponning en spijker de door u op maat gezaagde glaslat strak tegen het glas in het kozijn vast. Doe dit met alle vier de glaslatten die nodig zijn om het glas vast te zetten. Het is niet nodig om de glaslatten in verstek te zagen. Indien gewenst is het eventueel ook mogelijk om beglazingskit toe te passen. Begin bij het afhangen van de deur met het plaatsen van het slot in de daarvoor bestemde sparing. De schieter(dagschoot) is te verstellen en geschikt te maken voor een links draaiende deur en een rechtsdraaiende deur. Dit doet u door met een kleine schroevendraaier het met een pijltje aangegeven palletje naar boven of naar onder te schuiven. Draai de schieter totdat deze goed zit en duw deze weer terug.

 

Voor meer informatie info@avanspeldehoveniers.nl  telefoon 0650483765  0650483765

 

Deel deze pagina op:

Recensies